Rozhovor Lenky Mondočkovej s prevádzkarom Zlatej knihy, Monikou Ďurišovou

Už známy rímsky filozof, štátnik a spisovateľ Lucius Annaeus Seneca hovorí o knihe ako o základe poznania, učiteľovi vekov a vládcovi kráľovstva ducha. Túžba zdieľať a rozvíjať myšlienky prostredníctvom slov je vlastná každému človeku. Aj preto kniha predstavuje matériu, ktorá mu dáva priestor nielen na ich vyjadrenie, ale verne sprevádza ľudstvo na ceste od dávnej minulosti až po súčasnosť a má bezpochyby miesto aj v jeho budúcnosti.

Aby však význam knihy mohol nadobudnúť účinnosť v celom svojom rozmere, nestačí ju len napísať. Knihu treba dostať medzi ľudí. V minulosti sa touto činnosťou zaoberali osobitní obchodníci, ktorí knižnými dielami zásobovali tých najvýznamnejších a najbohatších členov spoločnosti. Dnes je pre každého milovníka písaného slova cesta ku knihe oveľa schodnejšia a prístupnejšia aj vďaka kníhkupcom, ktorí postavili svoje podnikanie na filozofii rozvoja vzdelania a kultúry.

lenka mondockova monika durisova

Jedným z nich je aj pán Juraj Jánoš, ktorý začínal s predajom kníh najskôr len v predajných stánkoch, a teda doslova na ulici. Tu vznikala myšlienka, ktorá vďaka húževnatému podnikateľskému duchu pána Jánoša dostala od roku 1991 podobu kamennej predajne s názvom Kniha Jakub, ďalej známa len ako Kniha. Architektonicky zaujímavá budova so sídlom v Topoľčanoch už na prvý pohľad odráža zovňajškom práve predmet svojho záujmu. Má podobu dvoch vedľa seba stojacich kníh, tzv. „Budova kníh“, a zákazníkom ponúka široký výber v rámci rôznych literárnych žánrov od detskej až po odbornú literatúru. Na rozdiel od iných kníhkupectiev však na trh prináša tituly za znížené ceny, čo si môže dovoliť najmä vďaka dobrým obchodným vzťahom s dodávateľmi. Ukazuje sa tak, že čestnosť založená na dodržaní obchodného slova medzi majiteľom kníhkupectva a distribútormi má pri podnikaní svoju váhu a zákazníci môžu využívať výhodu nižších investícií do kníh bez toho, aby sa za slovom „lacná“ dalo hľadať synonymum „nekvalitná“.

S rovnakou filozofiou vznikla aj nová prevádzka Zlatá kniha na pešej zóne v Nitre, ktorá bola za účasti primátora mesta Jozefa Dvonča slávnostne otvorená 26. septembra 2014. Prevádzkarka predajne PaedDr. Monika Ďurišová, PhD. stála pri jej zrode už od začiatku, a tak je tou najvhodnejšou osobou, ktorá nám Zlatú knihu dokáže predstaviť bližšie.

S akou myšlienkou ste rozbiehali prevádzku Zlatá kniha v Nitre?

Naším cieľom bolo rozšíriť úspech kníhkupectva Kniha aj do iných miest a ako najlepšia voľba sa ukázala práve Nitra. Podarilo sa nám tu získať vhodné priestory do podnájmu. Máme radosť, že môžeme svojim zákazníkom ponúkať rozmanitý výber titulov za atraktívne ceny rovnako, ako je tomu aj v kníhkupectve v Topoľčanoch. Naším úmyslom je tiež rozvíjať kultúru a vzdelanie v Nitre, takže podporujeme aj organizovanie rôznych kultúrno-spoločenských akcií a aktivít. Predajňa je síce otvorená len krátko, ale veríme, že ľudia si k nám postupom času nájdu cestu.

Zlatá kniha je zaujímavý názov pre kníhkupectvo. Odvíja sa nejako od názvu „materskej“ predajne alebo za jeho zrodom stojí iný podnet?

Vznik samotného názvu mal dlhšie trvanie. Išlo približne o tri mesiace a počas nich sme sa postupne pohrávali s niekoľkými myšlienkami. Vedeli sme, že aj tu chceme rozvíjať obchod postavený na kvalite za prijateľné ceny, ale názov „Lacná kniha“ by mohol v zákazníkoch vyvolať práve opačný dojem. Voľba nakoniec padla na slovo zlatá a tomu sme prispôsobili nielen naše logo, ale aj interiér predajne. Tá pozostáva z troch priestorov, ktoré spája zlatý chodník alebo cesta (v skutočnosti ide skôr o symbolicky žltú farbu). Kniha predstavuje hodnotu, ktorú na tejto ceste obrazne povedané môže čitateľ dolovať tak, ako sa v minulosti na zlatej ceste dolovalo a nosilo zlato. Pri tvorbe loga sa zase v zaujímavom prevedení uplatnila jednoduchá elegantnosť iniciál Z a K.

Ponúkate svojim zákazníkom naozaj široký výber titulov z rôznych oblastí a rôzneho zamerania. Vedeli by ste povedať, aké žánre u vás ľudia vyhľadávajú/kupujú najčastejšie?

Každý zákazník je iný a vyberá si podľa svojich potrieb alebo v závislosti od obdobia sviatkov či iných príležitostí. Konkrétne teraz možno hovoriť o Vianociach, ktoré sú v istom zmysle aj Vianocami pre nás kníhkupcov, pretože ľudia nakupujú knihy nielen pre seba, ale aj pre svoju rodinu, prípadne známych. V tomto období preto stúpa predaj kníh popredných slovenských autorov, svetových bestsellerov alebo kníh pre deti. Všeobecne sa však zatiaľ ukazuje, že zákazníci u nás vyhľadávajú najmä odbornú literatúru, a tak sme práve túto oblasť posilnili o viac titulov.

Dalo by sa v súvislosti s tým hovoriť aj o istej psychológii predaja?

Je isté, že najväčším lákadlom pre zákazníkov je prvotne najmä obálka knihy. Ak vás kniha zaujme na pohľad, vezmete ju do rúk a začnete v nej listovať, poprípade sa ju neskôr rozhodnete kúpiť. Tomu sme prispôsobili aj prvú časť predajne, ktorá je viditeľná z pešej zóny. Nachádza sa tu najmä literatúra pre deti, pretože je z hľadiska knižných obalov oveľa farebnejšia, a teda pútavejšia pre oko. Na druhej strane zákazník, ktorý do kníhkupectva prichádza s jasným úmyslom získať konkrétny titul, väčšinou práve z odbornej literatúry, nepotrebuje podobnú motiváciu. Preto boli tieto tituly umiestnené skôr do ďalších častí predajne.

Máte na predajni aj titul, o ktorom by sa dalo povedať, že je hodnotnejší?

Nie je hodnota ako hodnota. Ak by sme vzali do úvahy čisto finančnú stránku, zákazníci u nás môžu nájsť aj tituly, ktorých cena sa pohybuje nad sto eur. Zároveň však treba myslieť nielen na finančnú hodnotu, ale aj hodnotu práce, ktorá bola vynaložená pri zostavovaní konkrétneho diela. V tomto prípade ide predovšetkým o encyklopédie alebo odborné slovníky, ktoré často vznikajú v priebehu niekoľkých rokov, na rozdiel od bežnej a ľahšie predajnej beletrie.

A čo tituly, ktoré sa nepredávajú až tak dobre? Ako dlho sa ponechávajú na predajni?

Môže sa stať, že sa titul rýchlo vypredá, ak po konkrétnom autorovi prevažuje na trhu dopyt, ale tiež, že predajnosť diela klesne. Niektoré knihy tak môžu „ostať stáť“ aj dva alebo viac rokov. Vtedy sa zvyčajne pristupuje k zníženiu ceny, aby sa predaj takýchto kníh zvýšil a keď sa tak stane, cena sa po čase nanovo zodvihne. Celkovo pán Jánoš zastáva filozofiu uchovať si z každého titulu aspoň jeden exemplár do zásoby,a tak u neho môžete nájsť aj dielo, ktoré vyšlo pred desiatimi rokmi, ale zákazník má stále možnosť získať ho prostredníctvom objednávky.

S akou filozofiou pristupujete v rámci kontaktu ku zákazníkovi? Dokážete poradiť alebo výber nechávate na každom osobitne?

Samozrejme, dokážeme poradiť, ak si zákazník nie je istý alebo je zrejmé, že hľadá špecifický titul. Taktiež sa však snažíme nechať každému priestor na to, aby si knižky mohol v pokoji prezrieť, prelistovať, prípadne si nejakú z nich vybrať. Aj tu zastávame názor, že zlatá stredná cesta je najlepšia.

Ponúkate okrem kníh aj iné doplnkové služby?

Súčasťou kníhkupectva je okrem iného tiež kaviareň. Majiteľ, pán Jánoš, už od začiatku presadzuje myšlienku, že knihu treba spájať s kávou, a tak má u nás svoje rovnako dôležité miesto. V ponuke pritom máme kávy svetových značiek a kvality, prípadne ďalšie osviežujúce nápoje. V súvislosti s kávou môžem ešte prezradiť jednu zaujímavosť. Pán Jánoš vlastní holandský kávovar Spirit, ktorý je výnimočný tým, že sa dá len ťažko zohnať a medzi milovníkmi kávy si vybudoval povesť „kráľa strojov“. Tento profesionálny kávovar je ručne postavený a individuálne testovaný priamo v Holandsku a na jeho dodanie sa čaká presne rok.

Spomínali ste kultúrno-spoločenské akcie. Plánujete v blízkej dobe zorganizovať autorskú besedu, prípadne iné aktivity spojené s návštevou známych osobností z oblasti literárneho umenia alebo inej umeleckej oblasti?

Plány určite sú. Máme dobré vzťahy nielen so slovenskými autormi, ktorí sa už zúčastnili autogramiád v kníhkupectve Kniha v Topoľčanoch (naposledy beseda so spisovateľkou Denisou Fulmekovou), ale radi by sme program obohatili aj o koncertné predstavenia alebo stretnutia so známymi slovenskými športovcami. Ako už ale bolo povedané, predajňa v Nitre je zatiaľ otvorená iba krátko, preto sa zo začiatku sústredíme najmä na to, aby sa povedomie o kníhkupectve dostalo medzi ľudí. Ak bude spätná odozva pozitívna a naša klientela sa viac ustáli, nič nám nebude brániť v tom, aby sme svoje plány s podobnými akciami začali uskutočňovať.

Ako sa o kníhkupectve môžu ľudia dozvedieť? Máte nejakú formu reklamnej stratégie?

Podobne ako je tomu v kníhkupectve Kniha v Topoľčanoch, má aj naša predajňa svoju internetovú stránku (zlata-kniha.sk), o ktorej chod a existenciu sa stará RNDr. Viliam Ďuriš, PhD. Jeho doménou je internet marketing, prostredníctvom ktorého sa ľudia môžu o kníhkupectve dozvedieť všetky dôležité informácie. Okrem toho majú tiež prístup k zaujímavým 3D fotografiám priamo na našej internetovej stránke, kde si môžu prezrieť kníhkupectvo nielen zvonka, ale aj zvnútra. Dôležité sú samozrejme aj pozitívne ohlasy od samotných zákazníkov a ich odporúčania, ktoré kníhkupectvu šíria dobré meno.

Aké sú vaše plány/ciele ohľadom kníhkupectva Zlatá kniha do budúcnosti?

Sú to už spomínané rôzne kultúrno spoločenské akcie, ale v najbližšej dobe plánujeme rozšíriť naše priestory aj o čitáreň a v letnom období zase o terasu, kde by naši zákazníci mohli stráviť príjemný čas s knihou pri šálke kávy alebo čaju. Mesto nám už prisľúbilo priestor pred kníhkupectvom a v rámci budovy sme dohodnutí aj s majiteľom na vytvorení akejsi zimnej záhrady, kde by sme radi zrealizovali čitáreň. A pretože ide o zaujímavý priestor s veľkým potenciálom, chceme ho využiť čo najlepšie tak, aby boli naši zákazníci spokojní a cítili sa tu naozaj dobre. Toto sú naše najbližšie ciele, na ktoré sa chceme teraz zamerať.

lenka mondockova monika durisova

Projekt ZLATÁ KNIHA

Projekt ZLATÁ KNIHA v Nitre nadviazal na dlhodobý rozvoj a myšlienku prevádzky KNIHA v Topoľčanoch, ktorá je unikátnou v SR, ako aj na nevyhnutnosť rozvíjať vzdelanie...

www.kniha.sk

Napísali o nás

Dňa 26. septembra 2014 bolo na pešej zóne otvorené nové kníhkupectvo Zlatá Kniha. Primátor Nitry Jozef Dvonč ocenil snahu majiteľa kníhkupectva za realizáciu...

Viac...

Otváracie hodiny

PONDELOK - PIATOK: 9:00 – 18:00
SOBOTA: 9:00 – 13:00
NEDEĽA: ZATVORENÉ

Kontakt

O ZLATEJ KNIHE

"Zlatá Kniha Zlaté Ceny" znamená pre Vás "zlaté časy" nakupovania a dostupnosti literatúry...

Ponuka

Spolupráca s autormi

V spolupráci s hudobným zoskupením Walk On na pravidelnej báze organizujeme spoločenské akcie...

Akcie

Káva Davidoff

Davidoff café je vyrobená so 100% zŕn arabica, ktoré sú pestované na svahoch s nadmorskou výškou od 1000 – 2000m.

Davidoff café

Káva Piacetto

Svetoznáma talianska značka espressa PIACETTO symbolizuje občerstvenie a relaxáciu pre náročných hostí.

Piacetto Espresso